Postkaartproducties nodigt jong en oud uit om stil te staan bij de kleine thema's uit de grote wereld. Met humor, hart en ziel maken wij theatrale belevingen met verbinding als codewoord. Mensen dicht bij elkaar brengen is immers een serieuze aangelegenheid. 

20535.jpg

Ansicht: de meningsuiting (v) ; de postkaart (v) ; de dunk (m) ; de allure ; het doorzicht ; de opinie (v) ; het oordeel ; de kijk (m) ; het aanzien ; het aanzicht ; de aanblik (m) ; het standpunt ; het benul ; de lezing (v) ; het inzicht ; vaststaande mening (znw.) ; de opvatting ; de ansicht (m) ; de overtuiging (v) ; de ansichtkaart ; de aanschouwing (v) ; de mening (v) ; de notie (v) ; besef ; de waarneming (v) ; uiterlijk (znw.) ; de zienswijze (v) ; de gedachte (v) ; de visie (v) ; het gezicht ; het gezichtspunt ; de idee (v) ; de interpretatie (v) ; de opstand (v)

Ver·bin·den (verbond, heeft verbonden) 1 samenbinden; (innig) verenigen: er zijn voordelen aan verbonden gaan ermee gepaard 2 van een verband (2) voorzien: een wond verbinden 3telefonisch aansluiten: verkeerd verbonden zijn een verkeerd nummer gekozen hebben 4verplichten: verbindende bepalingen 5(chemie) samen overgaan in een nieuwe stof: waterstof en zuurstof verbinden zich tot water